+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Compliance Management

Hvorfor Compliance Management?

Virksomheden skal identificere og facilitere aktiviteter, der sikrer efterlevelse af kravsæt eller anbefalinger. Dette er typisk i form af lovgivning, kundekrav eller standarder, der er gældende for den pågældende virksomhed.

Internt drejer det sig om virksomhedens politikker, forretningsmål og virksomhedsstruktur. Eksterne overvejelser inkluderer tilfredshed med kunden/ slutbrugeren, samtidig med at virksomhed og slutbruger beskyttes mod risici.

Stil jer selv dette spørgsmål:

  •  Har virksomheden defineret, organiseret og gennemført aktiviteter, som sikrer, at I efterlever de kravsæt fra lovgivning, kundekrav eller standarder, der kræves indenfor jeres branche?