+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

GDPR Services

GDPR Services

Hvorfor er det vigtigt at få skabt opmærksomhed om GDPR i virksomheden?

Bevidstheden hos de ansatte spiller en stor rolle, når det kommer til databeskyttelse.

Med indførslen af Databeskyttelsesforordningen (GDPR) d. 25. maj 2018 er der kommet en række skærpede krav til virksomhedens behandling og opbevaring af personoplysninger. Det er derfor en vigtig forudsætning, at alle ansatte er bevidste om, hvordan de skal beskytte de oplysninger, som de arbejder med.

Både ledere og medarbejdere vil gennem en intern awareness kampagne blive klogere på indholdet i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven samt blive bevidste om, hvorfor det er vigtigt at tænke databeskyttelse ind i det daglige arbejde.