+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

DPO

DPO service

Har din virksomhed brug for en DPO?

Hvis en virksomhed har mere en 250 ansatte, eller foretager databehandling i stort omfang, er det et krav jf. GDPR, at virksomheden skal have en Data Protection Officer (DPO), også kaldet en Databeskyttelsesrådgiver.

Det er dog ikke et krav, at det skal være en intern medarbejder i virksomheden. Det er derfor muligt at tilkøbe DPO funktionen som en ekstern ydelse.

Nedenstående ydelser kan sammensættes efter virksomhedens behov:

  • Rådgivning om forpligtelser i henhold til GDPR
  • Overvågning af overholdelse af GDPR ved interne tilsyn
  • Årlig afrapportering til øverste sikkerhedsansvarlig i virksomheden
  • Indberetning af brud på persondatasikkerheden
  • Være virksomhedens kontaktperson til Datatilsynet