+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

GDPR

GDPR-compliance

Er virksomheden GDPR-compliance?

Hvis ikke, så kan I få hjælp til implementeringen af GDPR via et compliance forløb hos os.

Vi kan blandt andet hjælpe med følgende:

  • Fortegnelser over virksomhedens behandlingsaktiviteter
  • Opfyldelse af de registreredes rettigheder
  • Databehandlerkonstruktioner
  • Samtykkeerklæringer
  • Risikovurderinger

Kontakt os for at få skræddersyet et GDPR-compliance forløb, der passer til netop jeres virksomhed.

 

GDPR-audit

Hvad er en GDPR-audit?

En virksomhed skal kunne dokumentere hvordan de overholder kravene i GDPR. En GDPR-audit er en grundig gennemgang af virksomhedens compliance dokumentation.

I Danmark fører Datatilsynet periodiske tilsyn med, om virksomheder og offentlige myndigheder overholder de databeskyttelsesretlige forpligtelser. Disse tilsyn kan ende ud i kritik eller i værste tilfælde en bødestraf. Derfor er det en god ide at gennemgå et GDPR-audit inden et muligt tilsyn.

Hvordan gør vi?

Et GDPR-audit kan forløbe på forskellige måder afhængig af, hvad der passer bedst til jeres virksomhed. Det kan være gennemlæsning og tilbagemelding på udvalgt dokumentation, fysiske besøg eller en kombination af begge dele.