+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

NC3SKYT ERFA gruppe

Rigspolitiet Syd- og Sønderjyllands NC3 (National Cyber Crime Center) og Prueba Cybersecurity inviterer private og offentlige virksomheder til at deltage i vores ERFA gruppe. Der afholdes 4 årlige møder med aktuelle emner og gæstetalere.

NC3SKYT er et netværk mellem Rigspolitiets NC3, private- og offentlige virksomheder. Målet er et samarbejde mod cyberkriminalitet, hvor der udveksles viden og erfaring om cyberangreb.

Deltagelsen er gratis, men forudsætter tavshedspligt og samtykkeerklæring til at Rigspolitiet må indhente relevante oplysninger i Kriminalregistret.

Er du interesseret i at høre mere om NC3SKYT ERFA gruppen, så kontakt os gerne.