+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Det kræver en hacker at stoppe en hacker

Vi rådgiver indenfor databeskyttelse, it- og cybersikkerhed og hjælper med at gøre virksomheden mere modstandsdygtig overfor nuværende og fremtidige trusler.

PRUEBA CYBERSECURITY

Vi er white hat hackere, men hvad betyder det egentlig?

En white hat hacker er en godsindet hacker, også kaldt etisk hacker. Vi er eksperter i at opdage og rette fejl i sikkerhedssystemer og software. Vi tester mulige svagheder i systemer og programmer, og hjælper med at rette op på disse. Udover at vi tilbyder rådgivning indenfor it- og cybersikkerhed, er vi også specialister i databeskyttelse. Vi har stor ekspertise indenfor GDPR/behandlingssikkerhed og tilbyder diverse ydelser indenfor området. 

Vi kan sammen med din virksomhed etablere ét samlet sikkerhedsniveau, som afspejler eksisterende trusler og risici.  

Forebyg cyberangreb 

Det er ikke længere kun den økonomiske trussel, der truer virksomheder i Danmark – det er også øget kompleksitet og manglende indsigt i forhold til at beskytte sig mod cyberkriminelle.

Trusselsbilledet er i konstant udvikling og angreb bliver mere professionelt udført og sker oftere. Derfor tilbyder vi skræddersyede sikkerhedsløsninger til både små og store virksomheder, og sørger for at klæde dem på til at håndtere den stigende cybertrussel. 

Vores ydelser

Vi rådgiver indenfor organisatorisk-, teknisk- og menneskelig sikkerhed og tester gerne det samlede sikkerhedsniveau.
Læs mere her

Hvad er cybersikkerhed? 

Cybersikkerhed handler om at beskytte systemer, netværker og programmer for digitale angreb udført af cyberkriminelleCyberangreb går under normale omstændigheder ud på at få adgang til, ændre eller ødelægge vigtige data. Dette er for at få udbetalt penge fra ejeren/brugeren (også kaldet ransomware) eller ligefrem destruere en virksomheds drift og grundlæggende procedurer. Ved cybersikkerhed implementerer man bl.a. effektive systemer og målinger, der er med til at forhindre mulige angreb. Læs mere her 

Skal vi undervise dine medarbejdere i
it- og cybersikkerhed?
 

Vidste du, at det oftest er medarbejderne, der udgør den største trussel, når det kommer til at beskytte virksomhedens data? Læs mere her

ORGANISATORISK SIKKERHED

Den organisatoriske sikkerhed definerer, hvordan virksomheden arbejder med it-, cyber- og informationssikkerhed. Vi gennemgår procedurerne for håndtering af et muligt cyberangreb og rådgiver i strategi indenfor it-, cyber- og informationssikkerhed, it-politik, årshjul og beredskabsplan.

 

TEKNISK SIKKERHED

Den tekniske sikkerhed omhandler virksomhedens benyttede forsvarssystemer, opdelingen af netværket, styring af adgang til systemer samt data og meget mere.

MENNESKELIG SIKKERHED

Den menneskelige sikkerhed består af medarbejderne. Hvordan agerer medarbejderne i givne situationer, hvor de er nemme ofre for cyberkriminalitet?

TEST AF SÅRBARHEDER

Den organisatoriske, tekniske og menneskelige sikkerhed danner tilsammen rammen om virksomhedens samlede sikkerhedsniveau. Vi tester, om virksomheden er godt nok sikret ved at udføre et simuleret hackerangreb.