+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Risk Management

Hvorfor lave risikoanalyser?

Hjælper til at virksomhedens ledelse kan prioritere ressourcerne i forhold til, hvor de gør mest gavn.

Risikovurderinger er fundamentet i Risk Management processen. Risikovurderingen gør virksomhedens ledelse bekendt med de aktuelle risici, så virksomheden ikke udsætter sig for større risici, end hvad virksomheden har fastsat som kriterier for risikoappetit.

Stil jer selv disse spørgsmål:

  • Hvor stor er virksomhedens risikoappetit?
  • Hvordan får virksomheden kendskab til trusler og sårbarheder rettet mod de kritiske forretningsprocesser?
  • Hvordan skaber virksomheden et retvisende billede af risici?
  • Hvordan håndterer I de identificerede risici samtidig med, at I skal realisere jeres forretningsmål?