+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Awareness Kampagne

Hvad er en awareness kampagne?

Awareness er engelsk og betyder “bevidsthed”. I cybersikkerhedens verden handler bevidsthed om viden og kendskab til de trusler, som man kan blive udsat for, samt hvordan man skal agere og håndtere eventuelle angreb eller sårbarheder.

En awareness kampagne sørger for større fokus på bevidstheden i virksomheden. Både ledere og medarbejdere vil gennem en awareness kampagne blive trænet i cybersikkerhed, hvor de netop bliver informeret om forskellige trusler, hvad man kan blive udsat for og hvad konsekvenserne er.

Ved kampagnens afslutning vil ledere og medarbejdere derved have flere værktøjer til at håndtere potentielle angreb.

Hvordan gør vi?

Vi leverer et målrettet materiale til både medarbejdere og ledelsen. Under kurset vil både medarbejdere og ledelse blive trænet i cybersikkerhed, samt få nogle redskaber til, hvordan de skal kunne spotte og håndtere et forsøg på hacking eller cyberkriminalitet.

Vi tilbyder både åbne og individuelle kurser, hvilket betyder, at kurset kan målrettes til dig og din virksomhed. Alternativt kan du deltage i et åbent kursus med andre kursister, hvor der vil være rig mulighed for sparing samt vidensdeling.

Udover dette tilbyder vi også materiale i form af foldere, videoer m.m., som kan berige ledelse og medarbejdere med ny information om cybersikkerhed.

 

Hvilken værdi skaber det for dig?

Ved at træne ledelse og medarbejdere i cybersikkerhed styrkes bevidstheden og dermed er disse godt klædt på til cybertruslen. Man kan ikke altid vinde over hackerne, men hvis man kan spille uafgjort – så er man nået langt.

Derudover bliver ledelse og medarbejdere også klogere på hvordan cybersikkerheden hænger sammen, og hvorfor det er vigtigt at tage det seriøst.