+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Hvad er en awareness kampagne?

En awareness kampagne handler om at uddanne virksomhedens medarbejdere i hvilke trusler der findes og hvordan de skal spotte dem. Både ledere og medarbejdere vil gennem en awareness kampagne blive trænet i cybersikkerhed. Ved kampagnens afslutning vil ledere og medarbejdere nu have flere værktøjer til at håndtere potentielle angreb.

Hvordan gør vi?

Vi leverer et målrettet uddannelseskursus til både medarbejdere og ledelsen. Under kurset vil både medarbejdere og ledelse blive trænet i cybersikkerhed, samt få nogle redskaber til hvordan de skal kunne spotte et forsøg på hacking.

Vi tilbyde både åbne og individuelle kurser, hvilket betyder, at kurset kan målrettes til dig og din virksomhed. Alternativt kan du deltage i et åbent kursus med andre kursister, hvor der vil være rig mulighed for sparing, samt vidensdeling.

Udover dette tilbyder vi også materiale i form af foldere, videoer m.m. som kan berige ledelse og medarbejdere med ny information om cybersikkerhed.

Hvilken værdi skaber det for dig?

Ved at uddanne ledelse og medarbejdere i cybersikkerhed sikrer man, at man er godt klædt på til cybertruslen. Man kan ikke altid vinde over hackerne, men hvis man kan spille uafgjort – så er man nået langt.

Derudover bliver ledelse og medarbejdere også klogere på hvordan cybersikkerheden hænger sammen, og hvorfor det er vigtigt at tage det seriøst.

Fakta om hacking

%

Af alle angreb skyldes ansattes/insideres ubevidste handlinger og udgør derfor den største trussel mod virksomheden.

%

Af respondenterne har været ramt af phishing-angreb.