Awareness træning

Minimér din IT-sikkerhedsrisiko ved at gøre dine medarbejdere opmærksomme på cybertrusler, som de risikerer at møde i deres hverdag.

Opmærksomme medarbejdere er dit bedste forsvar!

I forbindelse med online awareness træning, vil medarbejderne blive mere bevidste og få viden og kendskab til de trusler, som virksomheder kan blive udsat for.

Træningen vil give medarbejderne viden om, hvordan de kan være med til at håndtere eventuelle cyberangreb eller sårbarheder.

Klæd dine medarbejdere på til at spotte cybertrusler i deres hverdag

Vores Awareness løsning tilbyder at:

Dine medarbejdere bliver trænet i at være mere bevidste og opmærksomme på cybertrusler.

En fordel for dig fordi:

Dine medarbejderne kan tage online træningen når det passer i deres tidsplan i løbet af arbejdsdagen.

Det gavner dig fordi:

Din virksomhed reducerer den samlede IT-sikkerhedsrisiko.

Kontakt os for et møde, og få afklaret din virksomheds sikkerhedsudfordringer og behov.

Book et møde

Sådan forgår vores Awareness træning

Træningen foregår online

Medarbejderne logger ind på en træningsplatform og tager den enkelte træning.

I videoerne møder vi Hackee - den uheldige hacker

Hun bliver altid opdaget af medarbejderne, når hun udfører sine angreb mod den fiktive virksomhed Fiks Company.

Få alle medarbejdere motiveret

For at alle deltager aktivt i træningen, er det vigtigt, at ledelsen eller kontaktpersonen er en aktiv del i at få træningen bredt ud.

Det er en god idé at lave en kampagne

Kampagnen skal introducere online træningen til medarbejderne.

Dette pointerer vigtigheden i at få udført træningen samt forklarer medarbejderne, hvor vigtig deres deltagelse er for virksomheden.

Awareness bevidsthedstræning fordi:

Medarbejderne bliver bevidste og opmærksomme på trusler de møder i deres hverdag.

Risikoen for sikkerhedsbrud og cyberangreb minimeres.

Din virksomhed reducerer den samlede IT-sikkerhedsrisiko.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan Prueba’s Awareness træning kan gavne dig og din virksomhed.

Book et møde