Cybersecurity Due Diligence

Undgå at bringe den forventede værdi af din handel i fare ved at få foretaget en Cybersecurity Due Diligence tidligt i forløbet. På den måde løses eventuelle cybersikkerhedsproblemer i tide.

0D
0D

Undgå også at overtage cybersikkerhedstrusler, når du overtager en forretning

Fusioner og opkøb er en kritisk del af at drive forretning i vores moderne konkurrenceprægede verden. Af alle de faktorer, der går ind i værdiansættelsen af en aftale, bør cybersikkerhed indtage en vigtig plads.

Når der sker en fusion eller overtagelse af en anden virksomhed, erhvervelse af aktiver og passiver, betyder det, at moderselskabet potentielt åbner op for cybersikkerhedstrusler og risici forbundet med de ny erhvervede applikationer og systemer.

Vi kan hjælpe dig med en god start på din erhvervsmæssige udvidelse

Vores Due Diligence tilbyder:

Et eftersyn af cybersikkerheden hos den virksomhed eller de aktiver og passiver som du overtager.

En fordel for dig fordi:

Du bliver gjort opmærksom på cybersikkerheden hos den ny erhvervede virksomhed og undgår ubehagelige overraskelser.

Det gavner dig fordi:

Du forhindrer, at den anslåede værdi af dit køb kommer i fare samt at data og andet fortroligt viden bliver eksponeret.

Kontakt os for et møde, og få afklaret din virksomheds sikkerhedsudfordringer og behov.

Book et møde

En Cybersecurity Due Diligence identificerer ikke kun risici og forpligtelser til at understøtte selve fusions- eller overtagelsesaftalen, men også eventuel efterfølgende integration.

Af rent teknisk karakter, er der meget fokus på at give interessenterne en forståelse af risici f.eks. manglende beskyttelse af:

Systemer

Data

Intellektuelle rettigheder (IPR)

Samt andet, der kan medføre eksponering af fortrolig viden, data og IPR-værdier.

Alt sammen noget der kræver handling enten før eller efter lukning af en fusions- eller overtagelsesaftale.

Sårbarhederne i uprøvede eller upålidelige systemer, erhvervet som en del af en fusion eller overtagelse, kan hvis de udnyttes potentielt:

Påvirke den daglige drift og tilgængeligheden af systemerne.

Medføre databriste eller tab af fortroligheden eller begge dele.

Føre til økonomiske tab, bøder og eventuelle juridiske konsekvenser.

Skade moralen for både nye og eksisterende medarbejdere, og

resultere i at omdømmet skades.

Kort sagt: Problemer med eller mangel på cybersikkerhed påvirker enhver forretningsmodel.

Cybersecurity Due Diligence for at:

Få lavet en uvildig undersøgelse af den virksomhed eller aktiv, der fusioneres med eller opkøbes.

Synliggøre om der findes risici, som den opkøbende virksomhed bør tage stilling til.

Give overblikket over skjulte cybersikkerhedsproblemer, der kan have negativ indflydelse for den opkøbende virksomhed.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan Prueba’s Cybersecurity Due Diligence kan gavne dig og din virksomhed.

Book et møde