0D
0D

GRC (Governace, Risk og Compliance)

Målet med GRC er at understøtte virksomhedens finansielle og strategiske mål, samt gøre virksomheden i stand til at adressere og behandle usikkerheder blandt andet indenfor IT.

GRC muliggør en bedre og mere relevant implementering af informationssikkerhed, da det også giver en god forklaring på, hvordan informationer kan sikres og bruges som værktøj til at implementere en god informationssikkerhed i virksomheden.

Vi kan hjælpe med:

GDPR, NIS2, DORA og andre regulativer

Vi tilbyder hjælp til identificer og implementer de regulativer I er omfattet af, workshops, DPO-as-a-service og hjælp til anmeldelse til datatilsynet.

M&A - Opkøb, fusionering og salg

Undgå ubehagelige overraskelsker i forbindelse med opkøb, fusionering og salg.

Risikovuderinger og styring

Vi hjælper at udarbejde og forbedre risikostyringsprocessen med henblik på at ledelsen kan træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

Kontakt os for et møde, og få afklaret din virksomheds sikkerhedsudfordringer og behov.

Book et møde

GRC afdækker tre facetter

Governance

Er medhjælpende til at IT understøtter jeres forretningsmålsætninger.

Governance indenfor IT hjælper med at beskytte mod fejl og nedbrud ved at etablere beredskabsplaner for reetablering af systemer og data samt hvordan virksomhedens kerneforretning kan fortsætte i tilfælde af manglende adgang til systemer og data.

Risk

Risikovurderinger er fundamentet i Risk Management processen.

Risikovurderingen gør virksomhedens ledelse bekendt med de aktuelle risici, så virksomheden ikke udsætter sig for større risici end virksomhedens risikovillighed.

Compliance

Internt i virksomheden drejer det sig om politikker, forretningsmål og virksomhedsstruktur.

Eksterne overvejelser inkluderer tilfredshed fra kunden/ slutbrugeren, samtidig med at virksomhed og slutbruger beskyttes mod risici.

Prueba’s GRC rådgivning fordi:

Vi har erfarne eksperter der taler i sprog alle forstår.

Vores spidskompetence på flere områder kan hjælpe virksomheden mere bredt.

Vi er uvildige og har kompetancerne til at hjælpe jer videre.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan Prueba’s GRC rådgivning kan gavne dig og din virksomhed.

Book et møde