+45 76 10 01 02 info@prueba.dk

Incident Response

Hvad er Incident Response?

Organisationer rammes dagligt af angreb på deres systemer, og det er derfor vigtigt, at der hurtigst muligt skabes et overblik over, hvad der er sket. Incident Response omhandler håndtering af hændelser (“incidents”) og er essentiel for genoprettelse af driften, såfremt din organisation skulle blive udsat for et angreb.

Hvad gør vi?

Vores sikkerhedskonsulenter reagerer hurtigt på hændelser, og er klar til at tage styringen på sikkerhedshændelsen. Vi støtter og vejleder organisationen igennem hele forløbet, og holder et tæt samarbejde med organisationens it-afdeling.

Hvilken værdi skaber det for dig?

Når en sikkerhedshændelse håndteres korrekt, sikrer det, at potentielle sikkerhedshuller identificeres og lukkes, så hændelsen ikke opstår igen. Desuden kan organisationen hurtigt genoprette driften, så der ikke lides større tab end nødvendigt.

Incident response fordi:

  • Det er vigtigt, at der reageres korrekt på et sikkerhedsbrist for at forhindre yderligere skade
  • Det er vigtigt at indsamle beviser, så man ved, hvor bristen er opstået
  • Det er vigtigt, at organisationen kommer tilbage til normal tilstand hurtigst muligt