+45 76 10 01 02 info@prueba.dk
Social engineering er kunsten i at kunne lokke informationer ud af en virksomhed, alene ved hjælp af den menneskelige faktor. Vi afprøver jeres menneskelige sikkerhed og tester hvor gode i er til at tage jeres forholds regler.

Hvad gør vi?

Vi besøger fysisk en eller flere afdelinger, hvor en person udgiver sig for at være en anden og at denne har et ærinde i en af afdelingerne. Under besøget vil vi f.eks. afprøve muligheden for at få uovervåget adgang til computere eller andre systemer. Det kan også være at medarbejderne manipuleres til at udlevere oplysninger, der vil kunne bruges aktivt til at skaffe sig adgang til virksomhedens it-systemer eller et angreb herpå. En anden fremgangsmåde kunne være en telefonisk indgangsvinkel hvor vi ringer ud og derved forsørger at fremskaffe nogle informationer, der kan være brugbare for en hacker. Vi forsøger at få så meget information ud af jeres medarbejdere gennem telefonen, som overhovedet muligt.

Hvilken værdi skaber det for dig?

Som virksomhed er det altid en fordel at vide, om der er områder hvor der kan forbedres. Det samme gælder selvfølgelig inden for sikkerhed. Når vi er færdige med vores sociale engineering, udformer vi en ledelsesrapport som i får. Herefter vil der være mulighed for en snak om processen og vores indgangsvinkle samt nogle eventuelle forbedringsforslag som vi måtte ligge inde med. Så snart i har bestilt tager vi over. Vi står for hele projektet fra start til slut.

Fakta om hacking

%

Af respondenterne har været ramt af CEO fraud

%

Af de ramte virksomheder mistede ikke blot penge som følge af cyberhændelserne, deres brand tog skade, de mistede kunder, og/eller kritiske systemer var utilgængelige.