Hvor opmærksomme er dine medarbejdere?

Social Engineering (SE) er kunsten at overbevise medarbejdere i virksomheder til f.eks. at give oplysninger eller foretage handlinger. Ved social engineering bruges metoder, hvor mennesket altid indgår. Det kan være fysisk fremmøde, telefonopkald eller at undersøge virksomhedens affaldscontainere for fortrolig information.

Skab overblik over din virksomheds fysiske sikkerhedsniveau

Vores SE løsning tilbyder at:

Du får indblik i medarbejdernes behov for yderligere træning i cybersikkerhed, samt behov for yderligere sikkerhedstiltag i din virksomhed.

En fordel for dig fordi:

Din virksomhed får kendskab til, hvor opmærksomme medarbejderne er i forhold til opkald og besøg, der modtages.

Det gavner dig fordi:

Din virksomhed får afklaret hvilke fysiske områder, procedurer og arbejdsgange, der kan forbedres.

Kontakt os for et møde, og få afklaret din virksomheds sikkerhedsudfordringer og behov.

Book et møde

Sådan foregår Social Engineering:

Fokus på mennesker

Ved social engineering bruges metoder hvor mennesket altid indgår.

Det kan være en fysisk vinkel

Din virksomhed får besøg af personer, der forsøger at få uovervåget adgang.

Er dine medarbejdere opmærksomme?

Under besøget vil personen undersøge hvor opmærksomme medarbejderne er, og hvordan de agerer når der kommer besøgende i virksomheden.

En anden metode der anvendes, er telefonisk.

Medarbejderen bliver udspurgt til at afgive oplysninger om virksomheden som den cyberkriminelle finder brugbare.

Social Engineering fordi:

Virksomheden får overblik over det menneskelige sikkerhedsniveau.

Få identificeret om medarbejderne er modtagelige overfor ”flinke” personer der vil spørge om hjælp, eller overbevise dem til at foretage handlinger.

Identificerer hvilke områder inden for menneskelig sikkerhed, procedurer og arbejdsgange der kan forbedres.

Kontakt os for at høre mere om hvordan Prueba Cybersecurity Social Engineering kan gavne dig og din virksomhed

Book et møde